Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

Αρ. Πρωτ : 635/ 10-03-2017                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ:   Τα μέλη του Συλλόγου

                                                                                                        ANAKOIΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμπατριώτισσες-συμπατριώτες,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,στη συνεδρίαση του στις 05 Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε όπως, η σύγκληση  της ετήσιας Γ.Σ. των μελών του πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2017 ημέρα Μ.Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα του, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ανθοχωρίου. Κατόπιν τούτου, καλείσθε σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού να προσέλθετε και να παραστείτε στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα,προκειμένου αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, να λάβουν χώρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα Η.Δ. (ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ):

  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Διοικητικός Απολογισμός έτους 2015.
  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015.
  • Προϋπολογισμός-Ισολογισμός έτους 2016.
  • Έγκριση ή μη του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από το σώμα της Γ.Σ. και απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. για τα εν λόγω πεπραγμένα.
  • Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο θέτοντας κρίσεις,προβληματισμούς, ή προτάσεις, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό, για όλους, διάλογο.
  • Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων – για την κρινόμενηπερίοδο – τακτικών μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία,η Γ.Σ.. θα συγκληθεί χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ¼ τουλάχιστον οικονομικά  τακτοποιημένων – για την κρινόμενη περίοδο – τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκληση, η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, όπου εκεί πλέον είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά  τακτοποιημένων – για την κρινόμενη περίοδο – τακτικών μελών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Όσοι από τα μέλη δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους για το έτος 2016, και προκειμένου να συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ., μπορούν πριν την έναρξη, να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα τους.

Επίσης, όσοι από τα μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου (Δ.Σ. – Ε.Ε) θα πρέπει : α) να είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι έως και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, β) να υποβάλλουν την σχετική αίτηση έως και την 03 Απριλίου 2017 στον Πρόεδρο του Συλλόγου επικοινωνόντας πρώτα τηλεφωνικά μαζί του.

Το Δ.Σ.ζητά από όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στη Γ.Σ., όχι μόνο για την απαραίτητη επίτευξη απαρτίας, αλλά και γιατί έτσι θα δοθεί σε όλους η ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά, όλα όσα μας απασχολούν, τόσο στο επίπεδο  του Συλλόγου μας, όσο και σε αυτό του χωριού μας.

Ευχόμαστε σε όλους Καλό Πάσχα και Χρόνια πολλά.