Ετήσιο Μνημόσυνο Ανθοχωριτών 16 Αυγούστου 2015

20150822_005925