Απόδοση τιμητικής πλακέτας στον Βασίλη Γιαννακόπουλο